Neziskový sektor je čestný. Jen málo efektivní.

 

Zvyšujeme dopady neziskovek.

 

Platí to superdárci.

 

Aby byla nezisková organizace efektivní, musí si efektivitu nejprve začít měřit. A to není tak jednoduché, jak to může znít. A proto jsme tu my.Každá organizace má jiné cíle, pracuje s jinými skupinami a používá jiné metody pomoci. Zjistíme, jaké způsoby měření dopadů jsou pro danou organizaci nejvhodnější (formou konzultací). Nastavíme systémy jejich měření na míru. Naučíme, jaké indikátory sledovat a jak se jim dlouhodobě přizpůsobovat (formou workshopu). Vše v rámci takzvané "analýzy dopadů".


Buďte superdárci. Darujte analýzu dopadů.


Analýza dopadů (Donor-funded impact analysis) je krátkodobá intervence, v rámci které dokážeme společně zefektivnit dlouhodobé fungování organizace řádově až o desítky procent. A to nepočítáme externí důsledky této pomoci (zlepšení apelu na dárce, média i zaměstnance nebo třeba dlouhodobá transformace neziskového sektoru a veřejného smýšlení o něm). Naše metodika analýzy dopadů je ke stažení ZDE.


Standardní analýza dopadů trvá 3-5 týdnů a platí jí superdárce. Neziskové organizace na to totiž často nemají finanční prostředky a čas, nebo si ani neuvědomují, jak důležité měření efektivity opravdu je.


My efektivitě věříme.


Vycházíme z filozofie efektivního altruismu. Máme vědecky zjištěno, že zlepšování měření dopadů je jeden z nejefektivnějších způsobů dělání dobra na lokální úrovni. Máme přehled o důležitosti a podfinancovanosti sociálních problémů v ČR, ale často se díváme i do zahraničí. Používáme vlastní metodiku inspirovanou organizacemi GiveWell a ImpactMatters. Jako veřejně prospěšná společnost (Spolek pro efektivní altruismus) si účtujeme jen práci našich analytiků. Jsme tu abychom násobili dobro.


Proč "superdárce"?


Uvažujme takto. Analýza dopadů v ceně 35.000 Kč dokáže s 80% pravděpodobností zefektivnit přímou pomoc konkrétní neziskovky o 15% (ve střednědobém horizontu 2-10 let).  Roční výdaje této organizace jsou 5 milionů Kč, z čehož cca 60% putuje přímo k cílové skupině. Kolik dobra je vytvořeno (charitativních peněz ušetřeno) tímto zefektivněním? Počítejte sami.


Anebo nám věřte, že zhodnocení této "investice" je přes 1,000 % ročně.


Zaplacení analýzy dopadů je v tomto případě minimálně 10x efektivnější, než kdybyste stejnou částku darovali organizaci přímo. O externalitách nemluvě. I kdyby neziskovka aplikovala stejně účinné metody měření dopadů a zefektivňování jen o rok později, stejně jste vytvořili minimálně 10x více dobra. A tomu říkáme superdárcovství.


Napište. info@efektivni-altruismus.cz
Proces superdárcovství


  • Superdárce nás osloví s žádostí o analýzu dopadů pro konkrétní organizaci. My odhadneme rozsah analýzy a naceníme jí. My nebo superdárce organizaci osloví s touto nabídkou. 

  • Proběhne série konzultací a workshopů (superdárce se samozřejmě může účastnit). Pomůžeme organizaci nastavit systém měření dopadů nebo například zvýšit schopnost škálování a prostor pro další financování.
  • Organizaci i superdárci předložíme závěrečný report s průběhem spolupráce, odhadem současné a budoucí efektivity i s konkrétními radami do budoucna. Se souhlasem všech stran budeme veřejně zmiňovat, že jsme úspěšně spolupracovali. Zůstaneme v kontaktu. (Více o našich metodách a procesu analýzy se dozvíte níže)
Jste superdárce, ale nemáte vybranou neziskovou organizaci?


Tím lépe! Kontaktujte nás, doporučíme vám organizace, které projevily zájem se zefektivnit nebo které sami považujeme za ideální kandidáty. Nebo vám zpracujeme kompletní návrh dárcovské strategie (CSR strategie), která bude plně reflektovat vaše názory a hodnoty. Nezáleží na tom, jestli jste filantrop, sociálně zodpovědná korporace, nadační fond nebo ministerstvo. Efektivita je univerzální.


Jste superdárce a chcete řešit spíše světové problémy?


Ještě lépe. Ve třetím světě totiž vaše koruna "dojde" mnohem dále než v ČR. Sejdeme se s vámi na konzultaci, představíme současné výzkumy v oblasti efektivity mezinárodní pomoci, jejich dlouhodobých efektů nebo třeba urgentnosti existenčních rizik. Více o mezinárodní pomoci a dárcovských strategiích níže.


Jste superdárce ale analýzám dopadů úplně nevěříte?


Níže na stránce si přečtěte podrobnější popis analýzy dopadů a vytváření dárcovských strategií. Ani to vás nepřesvědčilo, ale obecně věříte tomu, že pomáhat je třeba nejen srdcem, ale i hlavou? Propagujeme myšlenky efektivního altruismu v ČR i teoreticky, formou konferencí, meet-upů a budováním komunity stejně smýšlejících lidí. Podívejte se na www.efektivni-altruismus.cz.Podívejte se kdo jsme.

Podívejte se na vizi a dopady projektu.

Podpořte nás!Pomáhej efektivně MashUp 2017Přečtěte si některý z našich článků:

 

Analýza dopadů podrobněji


Bude mít vůbec nezisková organizace o analýzu dopadů zájem, ptáte se? Neziskové organizace a sociální podniky často zjišťují, že efektivní měření dopadů jejich projektů je čím dál důležitější jak pro vnitřní fungování a směrování organizace, tak pro udržení přízně sponzorů. Často ale neví, jak správně měřit dopady nebo na to nemají zdroje. V oblasti měření dopadů máme širokou mezinárodní vědomostní základnu a ve velké většině případů jsme schopni zefektivnit aktivity neziskové organizace o minimálně 15% v dlouhodobém horizontu.


Naši analytici nezjišťují primárně interní řízení ani finanční hospodaření organizace. Například míra režijních nákladů v našich evaluacích nehraje téměř žádnou roli. Z principu efektivního altruismu prioritně zkoumáme, jak moc pozitivní dopad dokáže organizace vytvořit s daným rozpočtem a například jestli mají tyto intervence nějaké pozitivní či negativní vedlejší efekty o kterých možná ani neví. Zjišťujeme také, jaké mají dané projekty výhody vůči intervencím konkurenčních organizací nebo jaký je potenciál organizace efektivně využít jednorázový dar (škálování aktivit). Stejné principy evaluací je možné použít i na sociálně prospěšné podniky. Jak efektivitu přesně měříme? 


Měření efektivity projektů


Při měření efektivity a dopadů neziskových projektů se inspirujeme kombinací metodologií organizace GiveWell a ImpactMatters, které jsou založeny na principu nákladové efektivity a jsou aplikovatelné na většinu neziskového sektoru v ČR. Efektivitu organizace posuzujeme na základě čtyř základních kritérií:

Při evaluaci bereme v potaz, v jaké fázi se projekt nachází. Každé kritérium obsahuje sadu dalších faktorů, které hodnotíme. Například při hodnocení kvality monitorovacích systémů jsou to aktivity, cílení, zapojení, zpětná vazba a výstupy. Detailnější popis naší metodiky ke stažení ZDE.Nezisková organizace nás může samozřejmě oslovit sama s žádostí o pomoc s měřením efektivity. Pro dárce jsme naopak schopní vypracovat i detailnější studii reálných dopadů (due dilligence report).  V případě zájmu o analýzu dopadů, konzultaci, nezávaznou osobní schůzku nebo jen pro více informací kontaktujte Jana Kleňhu na jan.klenha@efektivni-altruismus.cz.
Dárcovské strategie podrobněji


Jste dárce a nejste si jistí, kde udělají vaše peníze nejvíce dobra? Pomáháme soukromým i institucionálním, malým i velkým dárcům rozdělovat charitativní finance co nejefektivněji. Vypracováváme CSR strategie pro firmy tak, aby korespondovaly s hodnotami organizace a jejich zaměstnanců a zároveň byly co nejefektivnější ve svých dopadech. Nezkrácený proces vytváření dárcovské strategie probíhá formou konzultace s klientem ve třech fázích:


  • 1. fáze - Výběr problému. Představíme seznam nejurgentnějších problémů ve světě i v ČR. Zohledníme hodnotový žebříček dárce a probereme smysl, cíle a trvání podpory. Cílem první fáze je dobrat se konkrétní oblasti (např. zvyšování racionality v české společnosti). Klíčové faktory, na které se soustředíme v této fázi, jsou "důležitost" a "zanedbanost" problému.
  • 2. fáze - Výběr intervence. Vypracujeme a představíme analýzu této oblasti. Zmíníme možné typy intervencí v oblasti, představíme některé efektivní intervence ze zahraničí, upozorníme na možné vedlejší efekty atd. Cílem je dobrat se konkrétních typů intervencí (např. kurzy kritického myšlení na středních školách). Klíčovými faktory jsou "měřitelnost" a "nákladová efektivita".
  • 3. fáze - Výběr organizací. Zmapujeme "trh" a sestavíme seznam konkrétních organizací. Doporučíme formu podpory (dlouhodobé financování, jednorázová přímá podpora, grantová výzva atd.), případně organizace oslovíme a zjistíme jejich fungování a plánování. Cílem je finální návrh dárcovské strategie. Za klíčové faktory zde považujeme "transparentnost" a "prostor pro investice."


Konzultace standarně probíhají formou interních workshopů (možné zapojení zaměstnanců) a zpracovávání písemného reportu. Tvorba strategie může probíhat ve zkrácené formě, např. když má organizace již přesně specifikovanou oblast podpory nebo formu dárcovství. Za účelem maximalizace efektivity doporučíme klientovi, jaké klíčové indikátory efektivity dopadů (impact assessment) by měl po podpořených organizacích vyžadovat.


V případě dlouhodobé spolupráce s klientem periodicky revidujeme strategii a nabízíme neplacené a nezávislé poradenství podpořeným organizacím s metodologiemi měření dopadů (aby měl dárce důkazy o trvající efektivitě ale byl zároveň omezen potenciální střet zájmů z naší strany). Pro klienta je také možné zpracovat hloubkovou analýzu konkrétní neziskové organizace nebo sociálně prospěšného podniku dle vlastního výběru. V případě zájmu o spolupráci, nezávaznou osobní schůzku nebo jen pro více informací o dárcovských strategiích kontaktujte Terezu Volmutovou na tereza.volmutova@efektivni-altruismus.cz.Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat na info@efektivni-altruismus.cz